interim3
INTERIM MANAGEMENT
 
VIAVRIEND brengt gedegen managementervaring mee bij de uitvoering van interim opdrachten. Ik vervul voor een bepaalde tijd de senior positie van Quality Assurance manager binnen uw organisatie. Op proactieve wijze zie ik waar de kwaliteitsbeleving binnen de organisatie verbetering behoeft en ben ik in staat deze om te buigen naar een sterkte van de organisatie.
 
VIAVRIEND komt niet op de winkel passen. Doel is altijd om de organisatie zodanig te versterken, dat de medewerkers na mijn vertrek het kwaliteitsdenken en -doen in uw organisatie kunnen blijven waarborgen. Pragmatisch en doortastend, waarbij het teamresultaat voorop staat.

Een sterk punt van VIAVRIEND is de snelheid waarmee ik mij de organisatie eigen maak. Actieve samenwerking met de verschillende afdelingen is daarbij essentieel. Hierbij heb ik zowel oog voor het te bereiken doel en voor het proces dat tot het doel leidt.