QUALITY ASSURANCE EN VOEDSELVEILIGHEID
 
VIAVRIEND is een bureau voor interim management, advies en coaching, sterk op het gebied van levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement. 
Als u mij inschakelt weet u dat uw probleem op gestructureerde en adequate wijze wordt aangepakt.
Kwaliteitsmanagement staat niet op zichzelf, maar behoort ge├»ntegreerd te zijn in de bedrijfsvoering. Kwaliteit is altijd een resultaat van mensen, proces en product. Met deze uitgangspunten werk ik  aan een duurzame implementatie van kwaliteit in elke organisatie waar ik werkzaam ben. Als eerste stap bij een nieuwe opdracht voert VIAVRIEND een quick scan uit. Die levert mij een beeld van de bestaande kwaliteitssituatie. We bespreken verbetervoorstellen die moeten leiden tot het gewenste kwaliteitsniveau. Samen met de opdrachtgever wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Dan zijn verschillende opties mogelijk:
Hanneke Vriend is certified black belt en tevens Auditor voor het Integrity Program van IFS (International Food Standard).