Quality Assurance en voedselveiligheid

VIAVRIEND is een bureau voor interim management, advies en coaching, sterk op het
gebied van levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement.
Als u VIAVRIEND inschakelt weet u dat uw probleem op gestructureerde en adequate wijze
wordt aangepakt.
Kwaliteitsmanagement staat niet op zichzelf, maar behoort geïntegreerd te zijn in de bedrijfsvoering. Kwaliteit is altijd een resultaat van mensen, proces en product. Met deze uitgangspunten werkt VIAVRIEND aan een duurzame implementatie van kwaliteit in elke organisatie waar zij werkzaam is.
Als eerste stap bij een nieuwe opdracht voert VIAVRIEND een quick scan uit.
Met de beschikbare informatie, locatiebezoek en gesprekken met mensen binnen de organisatie schetst VIAVRIEND een beeld van de bestaande kwaliteitssituatie. Er worden verbetervoorstellen gedaan, die moeten leiden tot het gewenste kwaliteitsniveau. Samen met de opdrachtgever wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Dan zijn verschillende opties mogelijk:
Hanneke Vriend is tevens Auditor voor het Integrity Program van IFS (International Food Standard).